Ulla Oyrer

Fundadora Coach2me

Ulla Oyrer

Fundadora Coach2me

Biografia

Pedagoga per la Universitat de Viena, especialista en Dinàmica Grupal i Organització d’Empresa per la Universitat de Klagenfurt.

Fundadora de Coach2Me.

Membre d’Alella Negocis.