Lluís Serra

Assessor, consultor i formador

Lluís Serra

Assessor, consultor i formador

Biografia

Assossor, consultor, formador i professor en e-commerce, CrossChannel, Millora Personal i Lideratge. Motivador i provocador.