Josep Jonàs

Director de la unitat de negoci, sostenibilitat i infraestructures de Fira de Barcelona

Josep Jonàs

Director de la unitat de negoci, sostenibilitat i infraestructures de Fira de Barcelona

Biografia

Director de la unitat de negoci, sostenibilitat i infraestructura de Fira de Barcelona. President del Consell Alumni de la UOC i professor del màster d’ESERP.