David Teixidó

Consultor a la UOC

David Teixidó

Consultor a la UOC

Biografia

Enginyer industrial, llicenciat en Econòmiques, MBA a ESADE, Director Comercial i de Màrketing de multinacionals com Ascabñe-Recael, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Fluidra, Amsntrong i CEPSA. Professor associat a la UPC i professor consultor a la UOC.

Autor del llibre “El arte de improvisar en los negocios”.